They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

FAKIN SZIT

Zajęcia organizacyjne dla pierwszych semestrów odbędą się 3 października 2009 roku (sobota) na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaśle (wejście od podwórka)

o godzinie 9:00 dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ŻAK (2-letnie)
i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ŻAK (3-letnie)

o godzinie 10:30 dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (technik administracji, technik BHP, technik usług kosmetycznych) oraz dla Policealnej Szkoły Zawodowej ŻAK (dekorator wnętrz)

wodzu i insomnia wielkie dzięki za zdjęcia.

A i przypomniałem sobie gdzie widziałem ten wykaz zabytków Jasła. Oto i on:
Zabytki chronione prawnie w Jaśle:
-kościół pw. Wniebowzięcia NMP – kościół farny najstarszy zabytkowy kościół w mieście z XV, XVIII, XIX wieku, a także dzwonnica kościelna z połowy XIX, XV wieku. Budynek z kamienia jest w stylu gotyckim, był wielokrotnie niszczony.
-kościół pw. św. Stanisława Biskupa wybudowany w latach 1892-93. Wcześniej stanowił kaplicę gimnazjalną. Inicjatorami budowy byli: ówczesny dyrektor szkoły Klemens Sienkiewicz, jego żona Hermina oraz grono nauczycielskie[3]. W latach 70. w Jaśle wprowadzono nowy podział na parafie. Przekształcono Kaplicę Gimnazjalną w nowy kościół (ul. Czackiego),
-cmentarz przy ul. Zielonej, z przełomu XIX/XX w.,
-dom przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 z XIX w.,
-dom przy ul. 3 maja 23 z początku XX w.,
Szkoła Wydziałowa Męska wraz z internatem z 1906 r. (ul. Marchlewskiego 20), od roku 1906 do 1939 mieściła się tam Szkoła Wydziałowa Męska, 1945-1962 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, od 1962-Liceum Ekonomiczne, Szkoła Handlowa, obecnie dodatkowo Filia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, IV Liceum Ogólnokształcące i inne instytucje.
-dom z oficyną przy Rynku 14 z 2. połowy XVIII,
-dom przy ul. Staszica 8 z końca XIX w.,
-dom przy ul. Staszica 12 z XIX w.,
-zespół pałacowy z 2. połowy XIX, obejmujący neogotycki pałac Sroczyńskich z 1858 oraz zabytkowy park, mieści się w dzielnicy Jasło-Gorajowice
-zespół dworski obejmujący dwór wybudowany w latach 1730-32 następnie przebudowany w 2. połowie XIX w. oraz park z przełomu XVIII/XIX, mieści się w dzielnicy Jasło-Niegłowice, przy ul. Gajowej

Obiekty historyczne:
- figurka św. Jana Nepomucena z 1770 na środku rynku,
-kaplica cmentarna z lat 1859-72 w stylu romańskim,
-współczesny kościół wizytek na miejscu kościoła zburzonego przez hitlerowców na wzgórzu zwanym Górką Klasztorną (nazwa ta początkowo potoczna pojawiła się po przybyciu do Jasła sióstr wizytek w 1903 roku, obecnie jest używana również w materiałach urzędu miejskiego[4]), lub też Miejską Górą,
obelisk wzniesiony w 500. rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego na tymże wzgórzu,
-park miejski założony przez nauczyciela Teodora Bernardzikiewicza; znajduje się tam pomnik Tadeusza Kościuszki z 1879, grób Nieznanego Żołnierza z 1894, oraz altanka z maszkaronem zbudowana z okazji odwiedzin miasta przez cesarza Franciszka Józefa w 1900 roku,
-kamienice w Rynku, najstarsza pod nr 14 z piwnicami z XVIII w.,
-Muzeum Regionalne w Jaśle przy ul. Kadyiego 11 w domu darowanym przez sławnego lekarza okulistę dr. Stanisława Kadyiego.
-budynek poklasztorny oo. Franciszkanów przy ul. Mickiewicza 4, do roku 1965 pełniący tymczasowo funkcję kościoła, obecnie mieści Poradnię Rejonową. Podczas remontu w 2006 roku odkryto i odrestaurowano zabytkowe malowidło przedstawiające Matkę Boską.
-kościół oo. franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego – w okresie międzywojennym znajdował się przy ul. Mickiewicza. Po jego zniszczeniu w czasie II wojny światowej zakonnicy zrezygnowali z odbudowy ruin, tylko rozpoczęli przygotowania do budowy w nowym miejscu na rogu ulic 3 maja i Chopina. Do roku 1965 tymczasowo funkcje kościoła spełniał budynek klasztorny przy ul. Mickiewicza 4, obecnie znajduje się w nim Poradnia Rejonowa. W roku 1965 oddano do użytku największy w Jaśle kościół. Na froncie wykonano płaskorzeźby świętych zasłużonych dla Kościoła. Jeszcze przed beatyfikacją znalazła się tam figura oo. Maksymiliana Kolbego.